Priser

Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring

kr 1 250,-

Kjøretime (45 min.)

kr 710,-

Trinnvurdering (obligatorisk)

kr 710,-

Sikkerhetskurs på bane (obligatorisk)

kr 4 900,-

Sikkerhetskurs på vei (obligatorisk)

kr 8 300,-

Mørkekjøring inkludert baneavgift (obligatorisk)

kr 2 490,-

Førstehjelpskurs uten grunnkurs

kr 700,-

Oppkjøring

kr 2 500,-

Bompenger (engangsavgift) kr 700 Bompenger El bil kr 350

Gebyrer til NAF og Bergen Trafikkstasjon:

Teoriprøve inkl bilde til førerkort

kr 720,-

Førerprøve

kr 1 140,-

Utstedelse av førerkort

kr 310,-

NAF Baneleie

kr 1 260,-

Bestill kjøretime!

sv
atl