Pakker

Alternativ 1

20 kjøretimer à kr 710,-:

kr 14 200,-

Trinnvurdering, trinn 2:

kr 710,-

Sikkerhetskurs på bane:

kr 4 900,-

Trinnvurdering, trinn 3:

kr 710,-

Sikkerhetskurs på vei (13 timer):

kr 8 300,-

Førerprøve:

kr 2 500,-

Totalt:

kr 31,320-

Alternativ 2

30 kjøretimer à kr 710,-:

kr 21 300,-

Trinnvurdering, trinn 2:

kr 710,-

Sikkerhetskurs på bane:

kr 4 900,-

Trinnvurdering, trinn 3:

kr 710,-

Sikkerhetskurs på vei (13 timer):

kr 8 300,-

Førerprøve:

kr 2 500,-

Totalt:

kr 38,420-

Førstehjelpskurs uten grunnkurs: kr 700,-
Mørkekjøringskurs inkludert baneavgift: kr 2.490,-

NB! Gebyrer til bompenger ( engangsavgift ), Bergen Trafikkstasjon og NAF kommer i tillegg til oppsatte pakkepriser:

Bompenger: kr 700,-

Bompenger El bil: kr 350.-

Teoriprøve inkl bilde til førerkort: kr 720,-
Førerprøve: kr 1 140,-
Utstedelse av førerkort: kr 310,-
NAF baneleie: kr 1 260,-

Bestill kjøretime!

sv
atl