Pakker

Alternativ 1

20 kjøretimer à kr 820,-:

kr 16 400,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 2:

kr 820,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (glattkjøring):

kr 5 450,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 3:

kr 820,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei :

kr 9 000,-

Leie av godkjent skolebil til førerprøven:

kr 2 700,-

Totalt:

kr 35 190.-

Alternativ 2

30 kjøretimer à kr 820,-:

kr 24 600,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 2:

kr 820,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (glattkjøring):

kr 5 450,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 3:

kr 820,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei:

kr 9 000,-

Leie av godkjent skolebil til førerprøven:

kr 2 700,-

Totalt:

kr 43 390.-

Alle priser er inkludert bompenger.

Førstehjelpskurs       kr   800,-
Trafikant i mørket    kr 2 000,-

NB! Gebyrer til Statens vegvesen og NAF kommer i tillegg til oppsatte pakkepriser:

Teoriprøve inkl bilde til førerkort: kr 360,-

Førerprøve: kr 1 190,-

Utstedelse av førerkort: kr 210,-

NAF baneleie: kr 1 400,-

Bestill kjøretime!

    sv
    atl