Pakker

Alternativ 1

20 kjøretimer à kr 740,-:

kr 14 800,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 2:

kr 740,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (glattkjøring):

kr 4 900,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 3:

kr 740,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei :

kr 8 300,-

Førerprøve:

kr 2 500,-

Totalt:

kr 31,980-

Alternativ 2

30 kjøretimer à kr 740,-:

kr 22 200,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 2:

kr 740,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (glattkjøring):

kr 4 900,-

Obligatorisk trinnvurdering Trinn 3:

kr 740,-

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei:

kr 8 300,-

Førerprøve:

kr 2 500,-

Totalt:

kr 39,380-

Førstehjelpskurs uten grunnkurs: kr 700,-
Mørkekjøringskurs inkludert baneavgift: kr 2.490,-

NB! Gebyrer til bompenger ( engangsavgift ), Bergen Trafikkstasjon og NAF kommer i tillegg til oppsatte pakkepriser:

Bompenger: kr 700,-

Teoriprøve inkl bilde til førerkort: kr 720,-

Førerprøve: kr 1 140,-

Utstedelse av førerkort: kr 310,-

NAF baneleie: kr 1 300,-

Bestill kjøretime!

    sv
    atl