Pakker

Alternativ 1

20 kjøretimer à kr 695,-:

kr 13 900,-

Trinnvurdering, trinn 2:

kr 695,-

Sikkerhetskurs på bane:

kr 4 700,-

Trinnvurdering, trinn 3:

kr 695,-

Sikkerhetskurs på vei (13 timer):

kr 7 900,-

Førerprøve:

kr 2 450,-

Totalt:

kr 30,340-

Alternativ 2

30 kjøretimer à kr 695,-:

kr 20 850,-

Trinnvurdering, trinn 2:

kr 695,-

Sikkerhetskurs på bane:

kr 4 700,-

Trinnvurdering, trinn 3:

kr 695,-

Sikkerhetskurs på vei (13 timer):

kr 7 900,-

Førerprøve:

kr 2 450,-

Totalt:

kr 37,290-

Førstehjelpskurs uten grunnkurs: kr 700,-
Mørkekjøringskurs: kr 1 600,-

NB! Gebyrer til bompenger ( engangsavgift ), Bergen Trafikkstasjon og NAF kommer i tillegg til oppsatte pakkepriser:

Bompenger: kr 500,-

Teoriprøve inkl bilde til førerkort: kr 720,-
Førerprøve: kr 1 100,-
Utstedelse av førerkort: kr 300,-
NAF baneleie: kr 1 240,-

Bestill kjøretime!

sv
atl